Dragershop Dragershop, gevestigd aan Tweelingenlaan 98
7324BP Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.dragershop.nl Tweelingenlaan 98
7324BP Apeldoorn 0553601168


Persoonsgegevens die wij verwerken
Dragershop verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@dragershop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dragershop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Dragershop analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Dragershop volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
- Dragershop verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Dragershop neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dragershop) tussen zit. Dragershop gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dragershop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > 2 jaar > Garanties en service
Personalia > 7 jaar > Belastingdienst, garanties en service
Adres > 2 jaar > garanties en service
Orderdata > 7 jaar > Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden
Dragershop deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dragershop blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Dragershop uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

  • Exact boekhouding

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dragershop en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@dragershop.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Dragershop wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dragershop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@dragershop.nl

Cookies

Wij zijn je graag goed van dienst. Daarom maken we gebruik van cookies op onze website. Wat we daarmee kunnen? Webstatistieken opstellen en jou meer passende advertenties tonen. Volledig anoniem natuurlijk. We bewaren informatie maximaal 2 jaar. Misschien vind je cookies helemaal niet lekker. Kan. Je hebt bij ons de mogelijkheid ze niet te accepteren. Houd er dan wel rekening mee dat je website-ervaring misschien niet optimaal is. Meer informatie over het gebruik van gegevens van verschillende cookies vind je in ons cookiebeleid. Ach, een lekker koekje op zijn tijd sla je niet af, toch?

Cookiebeleid
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op verzoek van een website door je browser worden opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Zo’n cookie bevat bijvoorbeeld een stukje data. Zo leren we je kennen: kom je een volgende keer terug op onze website, dan stuurt je browser de inhoud van het cookie terug. Cookies met puur technische functionaliteit.

Ons assortiment cookies:

  • Functioneel
    Het type cookie dat nodig is voor de basisfunctionaliteit van de website. Gewoon echt nodig. Daarom hebben we ze permanent ingeschakeld. Tot functionele cookies behoren cookies die ervoor zorgen dat je herkend wordt tijdens het verkennen van de website binnen dezelfde sessie of, als je dat aanvraagt, van sessie tot sessie. Ze helpen bij beveiligingskwesties en de naleving van regelgeving. Echt nodig dus. Zeiden we al he?
  • Prestaties
    Dankzij deze cookies kunnen we bezoeken aan onze website analyseren, zodat we de functionaliteit ervan kunnen verbeteren. No worries: we volgen het gebruik, niet de gebruiker. Hoe bewegen gebruikers zich over onze site? Kunnen ze gemakkelijk vinden wat ze zoeken? Of zijn er veel kliks nodig om op de juiste pagina te landen? Inzichten waarmee we wat kunnen: een betere website is goed voor ons én voor onze klanten. In sommige gevallen zorgen deze cookies ervoor dat we de door jou geselecteerde websitevoorkeuren kunnen onthouden of dat het verwerken van je verzoek sneller gaat. Als je deze cookies uitschakelt, kan dat leiden tot een trager reagerende website. Zonde.
  • Advertenties
    Advertentiecookies (van derden) verzamelen informatie zodat we advertenties beter kunnen afstemmen op onze bezoekers. Retargeting valt hier onder. Belangrijk hierbij: jouw interesses zijn leidend. Als je dan toch advertenties te zien krijgt, dan liever content-op-maat toch? Bij je eerste bezoek aan onze website hebben we je al geïnformeerd over deze cookies en je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Als je deze cookies uitschakelt, krijg je mogelijk advertenties te zien die niet relevant zijn voor jou. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens.

Cookies:
Facebook
Google Analytics
Google Adwords (double click)